Search

Ondersteuning digitaal lesmateriaal

Voortgezet onderwijs

Veelgestelde vragen over het digitale lesmateriaal

Waar vind ik de planning voor het verschijnen van digitaal lesmateriaal?

Soms komt het voor dat nog niet al het digitaal lesmateriaal gereed is, bijvoorbeeld bij een nieuwe editie.

Bekijk hier de planning voor het verschijnen van ons digitaal lesmateriaal.

Hoe kan ik als docent zien wat er in een leerlinglicentie zit?

Hoe kan ik als docent zien wat er in een leerlinglicentie zit?

Je kunt via je profiel in de docentlicentie een 'Leerlingweergave' openen.

Lees meer

Toon alle gestelde vragen

Hoe maak ik een klas aan?

Om aan de slag te kunnen met de digitale leeromgeving maak je eerst een klas aan. 

Meer informatie

Moet ik een nieuwe klas aanmaken of kiezen uit de bestaande klassen?

De bestaande klassen die je ziet zijn aangemaakt door docenten van dezelfde school (locatie) en met dezelfde licentie als jij.

Geef je les aan één van de bestaande klassen?
Dan kun je deze toevoegen.

Is dit niet het geval?
Dan maak je een nieuwe, eigen klas aan.  

Kan ik een klas aanmaken zonder leerlingen?

Ja, je kunt klassen aanmaken zonder leerlingen. 

Meer informatie

Ik kan niet al mijn leerlingen vinden en in de klas plaatsen.

Mis je een aantal leerlingen in je klas?

Meer informatie

Waarom zie ik zoveel leerlingen om uit te kiezen?

Leerlingen hebben binnen de digitale leeromgeving toegang tot alle niveaus en leerjaren van de onder- of bovenbouw. 

Bijvoorbeeld: een leerling heeft een licentie voor 1 vmbo-bk. Dan heeft hij/zij ook toegang tot het vmbo-gt, havo en vwo lesmateriaal van alle leerjaren in de onderbouw. Daarom moet je leerlingen in meerdere klassen plaatsen om de resultaten van verschillende leerjaren en niveaus te kunnen volgen.

We realiseren ons dat je als docent bij het samenstellen van de klassen daardoor uit een lange lijst leerlingen moet kiezen. We zoeken nog naar een oplossing om dit voor jou als docent makkelijker te maken.

Hoe voeg ik leerlingen toe aan de klas?

Ga naar ‘Mijn klassen’. Klik op het bewerk icoontje van de klas waar je de leerling in wilt plaatsen.

Meer informatie

Zijn de opdrachten uit het papieren werkboek hetzelfde als de digitale opdrachten?

Ja, vrijwel alle vragen uit de papieren werkboeken bieden we ook digitaal aan. Bijvoorbeeld als open vraag of gesloten vraag. Er is een aantal uitzonderingen.

Sommige opdrachten kunnen alleen op papier gemaakt worden, of zijn niet (volledig) digitaal te maken. Omdat er bijvoorbeeld geen computer beschikbaar is tijdens veldwerk.
Deze opdrachten bieden we aan als download voor leerlingen en docenten (onder Docentenmateriaal). Of leerlingen maken de opdrachten in het werkboek als ze daarover beschikken.

De nummering van opdrachten in het papieren werkboek loopt daarom niet gelijk met de nummering van de digitale opdrachten.

Toon alle gestelde vragen

Kan ik de resultaten van een zittenblijver resetten?

De resultaten van een zittenblijver kun je zelf aanpassen via je klassenoverzicht.

Lees meer

Waar vind ik de resultaten van de flitskaarten?

De resultaten worden niet opgeslagen.

Meer informatie

Wat kan ik in de resultaten zien?

De resultatenpagina’s geven je een overzicht van de voortgang en beheersing van (de leerlingen in) een klas.

Je ziet per leerling welke opdrachten hij gemaakt heeft en hoe hij deze heeft gemaakt. Ook kun je zien welke leerlingen een opdracht moeilijk vonden. Zo bepaal je of je een specifieke opdracht / lesstof klassikaal moet bespreken, of een leerling beter individueel kunt helpen.

Hoe werkt nakijken?

Met de standaard instellingen kan zowel de docent als de leerling nakijken. 

Meer informatie

Hoe kan ik zien wat de leerlingen hebben gemaakt?

Ga naar het hoofdstuk en de paragraaf waarvan je de resultaten wilt zien.

Onder het kopje 'Resultaten' kun je de resultaten van de opdrachten per paragraaf zien en de resultaten van de gemaakte ‘Test jezelf’.

De resultaatoverzichten van de opdrachten en Test jezelfs zijn altijd actueel.

Meer informatie

Kan ik bij het nakijken een opmerking bij een leerling plaatsen?

Nee, dat is op dit moment nog niet mogelijk.

Waarom zie ik geen resultaten van mijn leerlingen?

Er is een aantal voorwaarden om de resultaten van de leerlingen te kunnen zien:

- De leerling heeft een eigen leerlinglicentie geactiveerd.
- De leerling heeft dezelfde schoollocatie gekozen als jij (docent). Dit kun je met de leerling controleren bij zijn profiel in de leerlingenomgeving.
- De leerling is door jou (docent) in de klas geplaatst (juiste leerjaar en niveau).
- De leerling heeft de opdrachten en ‘Test jezelfs’ gemaakt en goed opgeslagen.

Lukt het toch niet om de resultaten in te zien? Neem dan contact met ons op, wij helpen je graag.

Hoe kan ik alleen als docent nakijken?

Met de standaard instellingen kan zowel de docent als de leerling nakijken. 

Meer informatie

Waar vind ik de resultaten van de oefentoets?

Je ziet als docent niet óf en hoe leerlingen de oefentoets maken. Alleen de leerlingen zien of een vraag goed of fout is beantwoord en de score wordt niet opgeslagen.

Leerlingen kunnen hier dus ‘vrij’ oefenen zonder dat iemand meekijkt. En dat kan zo vaak als ze willen.

Wat betekenen de gekleurde bolletjes bij de opdrachten?

Groen: leerling heeft de opdracht goed gemaakt (>80% goed).
Oranje: leerling heeft de opdracht niet goed genoeg gemaakt (50-80% goed).
Rood: leerling heeft de opdracht niet goed gemaakt (<50% goed).
Blauw: leerling heeft de opdracht gemaakt,  maar niet nagekeken.
Wit: leerling heeft de opdracht niet gemaakt.

De cijfers 0, 1 of 2 in een gekleurd bolletje zijn bedoeld voor kleurenblinden.

Wat betekenen de cijfers 0, 1 of 2 in de gekleurde bolletjes bij de opdrachten?

De cijfers 0, 1 of 2 in een gekleurd bolletje zijn bedoeld voor kleurenblinden.

Cijfer 2 = Groen = Leerling heeft de opdracht goed gemaakt (>80% goed).
Cijfer 1 = Oranje = Leerling heeft de opdracht niet goed genoeg gemaakt (50-80% goed).
Cijfer 0 = Rood = Leerling heeft de opdracht niet goed gemaakt (<50% goed).

Kan ik de resultaten van een leerling resetten?

Ja, je kunt  de opdrachten van een leerling per paragraaf in één keer resetten.
Dat werkt als volgt.  

Kan ik per opdracht resetten?

Het is niet mogelijk om resultaten per opdracht te resetten.

Je kunt opdrachten alleen per paragraaf en leerling resetten. 
Lees meer over resetten.  

Kan ik per hoofdstuk de opdrachten resetten?

Nee, dit is niet mogelijk. Je kunt opdrachten alleen per paragraaf en leerling resetten. 

Lees meer over resetten.

Toon alle gestelde vragen

Kan ik de ‘Test jezelf’ voor een leerling resetten?

De Test jezelf is bedoeld als afronding van de paragraaf. Het is een laatste check na het maken van de opdrachten, trainers en flitskaarten. Het is in sommige gevallen echter wel handig om te Test jezelf opnieuw te maken. Daarom krijgen leerlingen, als ze de Test jezelf gemaakt hebben, de mogelijkheid om het opnieuw te maken. Wanneer leerlingen dit doen worden de resultaten van de vorige Test jezelf verwijderd. De oefentoets kan een leerling wel eindeloos maken. Deze is bedoeld als voorbereiding op een hoofdstuktoets.

Waar kan ik fouten in het lesmateriaal / in de content melden?

Fouten in het lesmateriaal komen soms voor.
We vinden het fijn als je deze bij ons meldt, zodat wij deze snel kunnen aanpassen.
Je kunt hiervoor contact met ons opnemen.

Het helpt wanneer je daarbij de onderstaande gegevens vermeldt:
- Methodenaam + leerjaar en niveau
- Hoofdstuk + paragraaf en eventueel opdrachtnummer waar je de fout hebt ontdekt.

Wat is een ‘Test jezelf’?

De ‘Test jezelf’ geeft leerlingen de gelegenheid om zelf te controleren of ze de stof voor een toets beheersen. Zonder dat dit gevolgen heeft in de vorm van een cijfer.

Lees meer

Meer informatie

Wat zijn flitskaarten?

Flitskaarten zijn bedoeld om op een snelle manier de belangrijkste feiten, begrippen en termen te leren.

Omdat je kunt aangeven met welke termen je moeite hebt, oefen je die ook vaker. Moeilijke termen herhaal je dus vaker dan makkelijke termen. Daarmee zijn de flitskaarten adaptief.

Lees meer over flitskaarten

Waarom verschilt het aantal vragen in de ‘Test jezelf’ per leerling?

De 'Test jezelf' werkt adaptief. Als een leerling moeite heeft met een onderwerp, krijgt hij daar automatisch extra vragen over. De vragen passen zich aan het niveau van de leerling aan. De leerling kan geen vragen overslaan.

Waar vind ik de flitskaarten?

De flitskaarten zijn beschikbaar in de docent- en de leerlinglicentie. Maar alleen leerlingen kunnen oefenen met de kaarten.

Wat is een oefentoets?

Dit is een toets die leerlingen per hoofdstuk kunnen maken nadat ze minimaal één Test jezelf hebben afgerond.
Met de oefentoets kunnen ze hun kennis over alle paragrafen te testen. In deze oefentoets komen de vragen uit het onderdeel Test jezelf opnieuw naar voren.

De leerlingen zien welke vragen goed of fout zijn beantwoord en krijgen een eindscore. Bij een fout antwoord krijgt de leerling feedback. 

Meer informatie

Waarom is de oefentoets niet aanklikbaar / beschikbaar?

Voor docenten is de oefentoets nooit beschikbaar. De oefentoets kun je alleen maken met een leerlinglicentie.

Een leerling kan de oefentoets pas starten, nadat hij/zij tenminste één Test jezelf heeft afgerond.
De methode Humboldt bevat geen oefentoetsen.

De ingevulde antwoorden van opdrachten zijn verdwenen.

Er zijn 2 belangrijke aandachtspunten bij het gebruik van de digitale leeromgeving:

- Zorg voor een goede internetverbinding tijdens het gebruik van de leeromgeving;
- Om de opdracht op te slaan moet de leerling op een van de volgende knoppen in de leeromgeving klikken: Het pijltje naar de volgende opdracht, de ‘sluiten’ knop of de ‘nakijken’ knop.

Wanneer wordt een opdracht niet opgeslagen?

- Als de leerling in de browser op het pijltje naar bijvoorbeeld de vorige pagina klikt, wordt de opdracht niet opgeslagen.
- Als de leerling de browser afsluit aan het einde van de les zonder eerst op ‘sluiten’ te klikken in de leeromgeving, wordt de opdracht op de laatste pagina niet opgeslagen.

Voorbeelden uit de praktijk:

- Een leerling klapt de laptop dicht terwijl een opdracht openstaat en gaat op een later moment verder in deze opdracht.
- Een leerling klapt de laptop dicht terwijl een opdracht openstaat en gaat de volgende dag pas verder in de opdracht.

In bovenstaande voorbeelden is de sessie verlopen. Als de leerling de leeromgeving ververst in de browser, verschijnt de melding dat de leerling is uitgelogd en opnieuw moet inloggen. De opdracht die openstond is dus niet opgeslagen.

- Een leerling sluit de browser af op een tablet terwijl de opdracht openstaat.
- Leerlingen werken in Windows 10 en sluiten de browser (door te swipen) terwijl de opdracht openstaat.
Als een leerling in bovenstaande situaties opnieuw inlogt en naar de opdracht gaat, dan zal hij merken dat de opdracht niet is opgeslagen.

Zijn er antwoorden verdwenen door andere oorzaken? Dan hebben wij de volgende (exacte) gegevens nodig om dit verder te onderzoeken:

- De voor- en achternaam van de leerling.
- Van welke opdracht(en) zijn de antwoorden verdwenen? Vermeld hierbij: het hoofdstuk, paragraaf en opdrachtnummer.
- Op welke datum en tijdstip zijn de opdrachten gemaakt?
- Op welke datum en tijdstip kwam de leerling erachter dat de antwoorden verdwenen waren?

Wat doen wij om dit te verbeteren? Het ontwikkelteam bekijkt de mogelijkheid om extra momenten in te bouwen dat opdrachten opgeslagen worden (tussentijds opslaan).

Bij het openen van de opdrachten verschijnt de melding: niet beschikbaar voor mobiel gebruik.

Het onderdeel Opdrachten is de enige content die de leerling niet kan zien op zijn smartphone. Dat komt door de grootte van de opdrachten en de resoluties. We hopen dit in de toekomst wel te realiseren. 

Werkt de leerling op een ander device (tablet/laptop) en krijgt hij deze melding?
Dan heeft hij het beeldscherm wellicht te ver ingezoomd (>250%). Door uit te zoomen (naar 100%) kan hij de opdrachten weer maken. 

Ik kan geen opdrachten invullen/maken.

Als docent kun je de opdrachten alleen inzien en niet zelf maken.

Met de knop ‘Toon juiste antwoorden’, kun je wel de juiste antwoorden in één keer laten zien.

Kan ik per klas een opdracht resetten?

Nee, dit is niet mogelijk. Je kunt opdrachten alleen per paragraaf en leerling resetten. 

Lees meer over resetten.  

Toon alle gestelde vragen

Waar vind ik de eindtoetsen?

De eindtoetsen zijn alleen beschikbaar in de docentlicentie. Leerlingen hebben geen toegang tot de eindtoetsen.

Lees meer

Hoe kan ik digitaal toetsen?

Hiervoor gebruik je de Wintoets/Quayn-bestanden.  Lees meer.

Waar zijn de diagnostische toetsen / adviestoetsen?

In onze nieuwe digitale leeromgeving, MAX online, is de diagnostische toets vervangen door een Test jezelf per paragraaf. Als een leerling tenminste één Test jezelf van een hoofdstuk heeft afgerond, kan hij ook nog een oefentoets starten. De Test jezelf staat onder de tab 'Lessen'. De oefentoets kun je als docent niet inzien.

Hoe gebruik ik de wintoetsen / Quayntoetsen?

Voor het gebruik van de Wintoetsen / Quayntoetsen kun je het beste contact opnemen met De Rode Planeet. Zij kunnen je begeleiden bij het gebruik van deze toetsen. Bel: 0594-501660 of stuur een e-mail naar: info@drp.nl.

Ik kan de toetsen/ het zipbestand niet openen, het blijft laden.

- Controleer of je internetverbinding goed is.
- Log daarna uit door rechtsboven op 'Uitloggen' te klikken.
- Sluit alle internetbrowsers die open staan (Internet Explorer, Google Chrome, Firefox).
- Open dan opnieuw de browser en log in op je docentlicentie.

Heb je hulp nodig? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag verder.

Ik kan de wintoetsen/ Quayntoetsen niet openen.

Controleer of je de juiste software hebt om de toetsen te openen. Wil je weten welke software je precies nodig hebt? Neem dan contact op met De Rode Planeet. Bel: 0594-501660 of stuur een e-mail naar: info@drp.nl

Kan ik als docent zelf materiaal toevoegen?

Nee, dat is op dit moment nog niet mogelijk.

Hoe kom ik aan de toetsen en antwoorden?

Onder de tab Docentenmateriaal vind je al het extra materiaal dat je kunt gebruiken als docent. Daar staan ook de bestanden met toetsen en antwoorden.

Waarom zijn de practica / werkbladen niet digitaal beschikbaar?

Het klopt inderdaad dat het onderdeel practica / werkbladen nog niet digitaal beschikbaar is. Op dit moment kun je de practica / de werkbladen in het docentenmateriaal vinden om uit te printen.

Toon alle gestelde vragen

Hoe kunnen wij het digitale tekstboek voor laten lezen (door bijvoorbeeld Claroread) voor leerlingen met dyslexie?

Het digitale tekstboek (Lesstof) is een Pdf-document. Deze teksten kun je niet laten voorlezen.

We bieden wel andere hulpmiddelen voor leerlingen met dyslexie.

Welke hulpmiddelen heeft Malmberg voor leerlingen met dyslexie?

Bekijk alle hulpmiddelen voor dyslexie.

Toon alle gestelde vragen

Hulpmiddelen en navigatie

In de digibordsoftware vind je ook de handleiding, de toetsen en de antwoorden van het werkboek. Let’s go! gebruikt de overzichtelijke navigatie van het digibord die je al kent van andere Malmberg-methodes. Je bent er dus direct in thuis.

Zelfstandig werken en combinatiegroepen

Iedere week heeft een vaste opbouw. Je geeft 5 rekenlessen van 50 tot 60 minuten. De lessen zijn heel afwisselend. De ene keer geef je instructie en de andere keer werken de kinderen zelfstandig. Hierdoor is Pluspunt heel geschikt voor combinatiegroepen.

Welk digitaal lesmateriaal heeft Malmberg voor leerlingen en docenten?

Een overzicht van ons digitale lesmateriaal bekijk je op MAX online.

Hoe moeten mijn leerlingen inloggen op het digitale lesmateriaal?

Hoe moeten mijn leerlingen inloggen op het digitale lesmateriaal?

Een school kiest een van de drie onderstaande manieren om leerlingen toegang te geven tot het digitale lesmateriaal.

Weet je niet welke keus de school heeft gemaakt? Dan kan de coördinator digitaal lesmateriaal bij jou op de school je hierbij helpen. Kom je er niet uit? Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag verder.

Is er een storing?

Bekijk het overzicht van actuele storingen.

Spreken en luisteren didactiek

Het domein spreken & luisteren in Taal actief is onderwijs in mondelinge communicatie. Bij mondelinge communicatie gaat het niet over spreken en luisteren alleen. Met Taal actief leer je de kinderen ook tonen (spreken met het lichaam) en kijken (observeren van lichaamstaal).

Meer informatie

Past bij de wereld van kinderen

De lesmaterialen van Klinkers zijn afgestemd op de belevingswereld van kinderen. In vormgeving, maar ook inhoudelijk. In groep 7 en 8 zijn er keuzelessen waarin kinderen hun creativiteit kwijt kunnen. Zo blijven alle kinderen gemotiveerd.

Structureel herhalen en oefenen

Goed leren spellen is een kwestie van oefenen. Taal actief laat kinderen veel oefenen, ook voor het woordendictee.

Elke spellingcategorie elk jaar meerdere malen terug. En herhaal je ook in andere leerjaren, maar dan met steeds moeilijkere woorden. Voor elke les zelfstandig werken is een extra oefenblad beschikbaar.

Meer informatie

Ik ben ingelogd, maar ik zie mijn licentie niet staan.

- Controleer of je ingelogd bent op het account waarop je je licentie hebt besteld/geactiveerd.

- Als je licentie verlopen is, kan je via onze webshop een nieuwe licentie bestellen/verlengen.

Samenwerkend leren

In het werkboek staan pictogrammen die duidelijk maken aan welke opdrachten de kinderen samenwerken. Dit kan in tweetallen, viertallen of met de hele groep.

Tops en tips
Bij het maken van de eindproducten geven de kinderen feedback op elkaars werk. Op basis daarvan passen ze hun eindproduct aan. Taalspel voor de hele groep
In de laatste week van ieder thema is er een leuk taalspel voor de hele groep. Dit spel vind je in het werkboek.

Spellingsterke kinderen

Het reguliere materiaal van Staal spelling herhaalt in elke les alle stof. Het werkboek heeft opdrachten op 3 niveaus. Spellingsterke kinderen hebben deze herhaling vaak niet nodig. Per leerjaar is er voor deze kinderen een Werkboek Plus.

De kinderen doen de eerste les mee met de groep. Daarna slaan ze de instructie over en gaan zelfstandig aan de slag met de opdrachten. Eerst in het reguliere werkboek en daarna in het Werkboek Plus.

Het Werkboek Plus sluit inhoudelijk en organisatorisch aan op de reguliere lessen van spelling. De opdrachten lopen nooit vooruit. De lesdoelen wijken wel af: deze kun je aanvullen en verdiepen.

Kan ik ook bestellingen van gebruikersexemplaren plaatsen voor mijn collega's?

Ja, per artikel ontvang je 1 gebruikersexemplaar met 85% gebruikerskorting.
Wanneer je ook voor je collega’s gebruikersexemplaren wilt aanvragen, moet je in de webshop de namen doorgeven van je collega’s.

Je kunt maximaal 7 gebruikersexemplaren via de webshop bestellen.

Wat is een ISBN of EAN en waar kan ik dat vinden?

Een ISBN of EAN is een uniek nummer dat aan elk uitgegeven boek en licentie wordt toegekend. Je kun het nummer vinden op de achterzijde of op één van de eerste bladzijden van een boek.

Voorbeeld ISBN: 978-90-345-8308-6

Voorbeeld EAN: 9789034583086

Wat zijn de voordelen van een MAX Methodelicentie?

- De MAX Methodelicentie is aantrekkelijk geprijsd voor een vaste prijs per leerling per jaar. - Je beschikt altijd over het meest nieuwe lesmateriaal. - Ieder schooljaar nieuwe boeken: leerlingen kunnen er in schrijven en houden de boeken aan het eind van het jaar in hun bezit! - Jaarlijks eenvoudig switchen tussen boeken en digitaal lesmateriaal: kies ieder schooljaar het lesmateriaal dat het beste bij jouw situatie past: alleen digitaal lesmateriaal of digitaal lesmateriaal in combinatie met papieren boeken.

1. 21e eeuwse vaardigheden in de onderbouw. Hoe doen we dat bij Kleuterplein en Lijn 3?

Binnen deze workshop gaan we aan de hand van de methodes Kleuterplein en Lijn 3 aan de slag met de 21e eeuwse vaardigheden. Hoe geef je, met de methode als gereedschap, vorm aan 21e eeuwse vaardigheden in de klas?

Naast achtergrondinformatie over de mogelijkheden en keuzes zijn er praktische handreikingen die kunnen worden ingezet bij een methode implementatietraject.

Toon alle gestelde vragen

Kom je er niet uit?Stuur een mail

We antwoorden zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 3 werkdagen.

Mail onsBel ons

We zijn er voor je op werkdagen van 8.00 - 17.00 uur voor vragen over inloggen, storingen en onderhoud. Vanaf 8.30 uur kun je terecht voor andere vragen

Bel ons op 073 628 8766Twitter

We zijn online op werkdagen van 8.00 - 17.00 uur.

@malmberghelpt