Search

De beste leerroute voor ieder kind

Effectiever leren en beter presteren met adaptief en gepersonaliseerd onderwijs

De nieuwe lesmethodes van Malmberg spelen in op de onderwijsbehoefte van ieder kind. De digitale component van de methodes kent een verregaande vorm van adaptiviteit. Dit adaptieve systeem herkent niveauverschillen tussen leerlingen. Het stelt gepersonaliseerde lesprogramma’s samen waardoor kinderen effectiever en beter leren. Leren wordt leuker met de adaptieve lesmethodes van Malmberg.


Adaptief verwerken: samenstelling van het lesprogramma

Allereerst geef je een klassikale instructie over één leerdoel. Daarna verwerkt ieder kind datzelfde doel op zijn eigen niveau:

 • Het systeem test het kennis- en begripsniveau van de kinderen en stemt taken hierop af.
 • De kinderen krijgen effectieve feedback op gegeven antwoorden die aansluiten op de door jou gegeven instructie.
 • Het systeem schakelt terug naar een onderliggend doel, wanneer een kind bepaalde vaardigheden nog niet beheerst.

  Een adaptief lesprogramma in deze vorm is uniek in Nederland.


Het gepersonaliseerde lesaanbod in de praktijk

Ieder kind kan nu aan de slag met zijn persoonlijke lesaanbod. Het pakket sluit perfect aan bij zijn werktempo en leerniveau. Het kind krijgt precies datgene waar hij aan toe is:

 • Het systeem zet een persoonlijke serie taken klaar.
 • Het kind heeft een week de tijd om aan deze taken te werken en bepaalt zelf de volgorde waarin ze gemaakt worden.
 • Het adaptieve systeem zet extra relevante taken klaar als alle taken afgerond zijn.

Adaptieve technologie én volledige controle

Je moet als leerkracht goed om kunnen gaan met de verschillen tussen kinderen. Jij bent de belangrijkste inspiratiebron voor de hele klas. Met een overzichtelijk dashboard heb je inzicht in de voortgang van ieder kind en bied je hulp op maat aan de kinderen die dat nodig hebben.

 

Je kunt hiervoor gebruik maken van de 'hulpkit'; extra hulpmiddelen voor ondersteuning bij alle doelen. Voor het individuele kind, een groepje kinderen aan je instructietafel of zelfs een deel van de klas. Er is altijd extra materiaal beschikbaar om nog meer uitleg te geven. Ongeacht aan welk doel een kind werkt.


De adaptieve lesmethodes van Malmberg zijn flexibel inzetbaar

 • Je kunt het systeem altijd laten aansluiten bij de visie van jouw school.
 • Je richt je les in zoals je zelf wilt.
 • Je geeft ieder kind wat het nodig heeft.